Rodinné domy

Anhydritové lité podlahy jsou vhodné pro rodinné domy, byty, bytové domy, administrativní budovy a průmyslové stavby. Díky svým vlastnostem jsou pak zvláště vhodné pro podlahové topení.

Co je anhydrit?

Anhydrit je suchá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého a plniva frakce 0-4 mm upravené hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšující zpracovatelnost. Výrobky jsou biologicky nezávadné. Anhydrit se dále míchá s vodou. Výsledný povrch je hladký a rovný, vhodný pro pokládku finální podlahy (linoleum, koberec, dlažba, plovoucí podlaha...) bez dalších úprav.

Lze použít pro lití:

- sdružených podlah
- podlah na oddělovací vrstvě, dutinových podlah
- podlah na tepelně izolační vrstvě (plovoucích podlah)
- vytápěných podlah (elektrické topné kabely, teplovodní)

Samonivelační hmota je určena pouze pro vnitřní prostory, pro normální zátěž, zejména ve velkoprostorových kancelářích, bytové výstavbě. Velmi využívaná ve spojení s podlahovým topením v rodinných domech.

Anhydritové lité podlahy slouží jako podklad pro:

- parkety
- plovoucí podlahu
- dlažbu
- koberce
- PVC atd.

Dodává se jako suchá směs v sile nebo jako mokrá směs z domíchávačů. Provozně je způsob aplikace velmi jednoduchý. Po načerpání na požadovanou tloušťku vrstvy je výrobek nivelizován pomocí speciálních tyčí.

Proč používat Anhydrit?

- vysoký výkon při lití podlahy, díky rychlé a snadné aplikaci až 1000 m2 potěru/den
- vysoká pevnost v tlaku
- dosažení absolutně rovného povrchu
- velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, není třeba žádné výztuže
- podlaha beze spár
- v krátké době použitelná (pochozí po 2 dnech)
- u vytápěných podlah dosažena optimální tepelná vodivost
- dokonalé obklopení topných kabelů (bez dutin)
- možnost vytápění již po 7 dnech (dle protokolu pro vytápění)
- objemová stálost
- práce beze zbytku
- čistota a pořádek na staveništi
- časová úspora
- úspora pracovních sil
- dosáhnete ideálně rovný podklad s povrchovou kvalitou vhodnou pro jakoukoliv podlahovinu bez nutnosti aplikace vyrovnávacích stěrek (dlažby, koberce, PVC, parkety, plovoucí podlahy, ...)
- po 48 hodinách je potěr pochůzný a připravený pro další postup stavebních prací
- ideální pro velké plochy (tenisové haly, tělocvičny) bez potřeby dilatací
- bezproblémový při realizaci bytů i velmi členitých půdorysů

 
Fotogalerie
Viladomy HKRD BenátkyRD Pardubice

© 2016 Elicomp-e s.r.o.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, tel.: 605 279 261, e-mail: elicomp-e@elicomp-e.cz