Technické údaje

Zde jsou uvedeny základní technické údaje anhydritu. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 20,0 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech min. 6,0 N/mm2
Hodnota pH > 7
Zrnitost směsi 0 – 4 mm
Vydatnost čerstvé malty cca 0,55 dm3/kg
Objemová hmotnost zatvrdlé malty cca 2,1 kg/dm3
Zatěžování podlahy pro chůzi osob cca po 2 dnech
Možnost běžného zatížení podlahy cca po 5 - 8 dnech
Vytápění podlahy po 7 dnech
Konečná úprava (parkety, dlažba, apod.) cca po 4 - 6 týdnech
 
Fotogalerie
Silo s anhydritemRD HřibinyVyhřívání rampy - TESCO Říčany

© 2016 Elicomp-e s.r.o.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, tel.: 605 279 261, e-mail: elicomp-e@elicomp-e.cz